dot dot
บริการรถรับส่งจากสนามบินกระบี่ article
 
 
ต้นทาง หรือปลายทาง
สนามบินกระบี่
อัตราค่าบริการรถพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และบัตรผ่านเข้าออกสนามบินกระบี่

สกุลเงิน บาท

Altis / Civic / Jazz / D4D

 

D4D / H1

 

เส้นทาง

นั่งไม่เกิน 3 คน นั่งไม่เกิน 9 คน
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมในเขตเมืองกระบี่ 400.- 500.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งท่าเทียบเรือในเมืองกระบี่ 400.- 500.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมในเขต
อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา อ่าวน้ำเมา อ่าวไร่เลย์*
500.- 600.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมในเขตหาดคลองม่วง ทับแขก ท่าเลน 800.- 900.-
รับสนามบินกระบี่ - ส่งเขตคลองท่อม 1,800.- 2,200.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่ จ.พังงา 2,000.- 2,500.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งสนามบินภูเก็ต 2,500.- 3,500.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่ จ.ภูเก็ต
2,800.- 3,800.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่ จ.สงขลา 2,000.- 2,800.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่เขาหลัก 2,000.- 2,800.-
รับที่สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่เกาะลันตา** 2,000.- 2,800.-
     

*** จากสภาวะการณ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


*ไม่รวมค่าเรือหาง และบริการไม่เกิน 16.00น.  ** รวมค่าแพข้ามฟากจำนวน 2 แห่ง
 
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

- ราคาข้างต้นเป็นราคาเที่ยวเดียว
- ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางระหว่างอยู่บนเส้นทาง และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจอดระหว่างทาง
 
ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการ
  • จองผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านหน้าเว็บไซต์
  • บริษัทฯ ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งสถานะว่างและขอรับชำระเงิน
  • ลูกค้าชำระค่าบริการ และเก็บใบเสร็จไว้แสดงในวันเดินทาง
  • เมื่อเดินทางถึงจุดนัดพบ จะมี พขร ชูป้ายชื่อเพื่อรอรับลูกค้า
  • เดินทางตามโปรแกรมโดยสวัสดิภาพ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางกับเรา ขอบคุณครับ
บริการรถรับส่ง

บริการรถรับส่งจากสนามบินภูเก็ต article

Copyright © 2010 All Rights Reserved.