dot dot
บริการรถรับส่งจากสนามบินภูเก็ต article
 
 
ต้นทาง หรือปลายทาง
สนามบินภูเก็ต
อัตราค่าบริการรถพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และบัตรผ่านเข้าออกสนามบินภูเก็ต

สกุลเงิน บาท

Altis / Civic / Jazz / D4D

 

D4D / H1

 

เส้นทาง

นั่งไม่เกิน 3 คน นั่งไม่เกิน 9 คน
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมในเขตเมืองภูเก็ต 650.- 800.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งท่าเทียบเรือในเมืองภูเก็ต 650.- 800.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมในเขตแหลมพันวา
700.- 1,000.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมในเขตหาดป่าตอง บางเทา กมลา ในทอน
700.- 1,100.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมในเขตหาดกะตะ หรือหาดกะรน
700.- 1,100.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมในเขตหาดราไวย์ หรือหาดในหาน
800.- 1,200.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งสนามบินกระบี่ 3,500.- 3,800.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมที่หาดไม้ขาว หาดท้ายเหมือง
1,500.- 1,800.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมที่ จ.กระบี่ 3,800.- 4,500.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - ส่งโรงแรมที่เขาหลัก 2,500.- 2,800.-
รับที่สนามบินภูเก็ต - นำเที่ยวเมืองภูเก็ต ไม่เกิน 8 ชั่วโมง (08.00-17.0008.00 - 17.00 น.)
1,800.- 2,500.-
     

*** จากสภาวะการณ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


* ล่วงเวลา 18.00 น. มีค่าบริการล่วงเวลา พขร 200 บาท
 
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

- ราคาข้างต้นเป็นราคาเที่ยวเดียว
- ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางระหว่างอยู่บนเส้นทาง และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจอดระหว่างทาง
 
ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการ
  • จองผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านหน้าเว็บไซต์
  • บริษัทฯ ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งสถานะว่างและขอรับชำระเงิน
  • ลูกค้าชำระค่าบริการ และเก็บใบเสร็จไว้แสดงในวันเดินทาง
  • เมื่อเดินทางถึงจุดนัดพบ จะมี พขร ชูป้ายชื่อเพื่อรอรับลูกค้า
  • เดินทางตามโปรแกรมโดยสวัสดิภาพ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางกับเรา ขอบคุณครับ
บริการรถรับส่ง

บริการรถรับส่งจากสนามบินกระบี่ article

Copyright © 2010 All Rights Reserved.