dot dot
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน เอมเมอรัล อันดามัน article
 แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

 รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

วันแรก ของการเดินทาง

กระบี่ ____ น.

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ชูป้ายชื่อรอรับคณะของท่าน ณ สนามบินกระบี่ / บขส
(เวลานัดพบขึ้นอยู่กับกำหนดการณืเดินทางมาถึงของท่าน)

กระบี่ 08.30 เดินทางสู่ สระมรกต
กระบี่ 09.00 นำท่านเที่ยว สระมรกต และบ่อน้ำผุด
กระบี่ 08.30 นำท่านเที่ยว น้ำตกร้อน
กระบี่ 09.00 เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ
  นำท่านชม วัดถ้ำเสือ
กระบี่ 09.00 เดินทางสู่โรงแรมที่พัก
  พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่กระบี่

 

วันที่สอง ของการเดินทาง

กระบี่ เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาการเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม

กระบี่ 08.00 บริการรถรับส่งจากที่พัก โปรดรอที่ล้อบบี้ของโรงแรม
(เวลารับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของที่พักของท่าน)
กระบี่ 09.00 ออกเดินทางสู่ เกาะพีพีเล
กระบี่ 10.00 นำเที่ยว อ่าวมาหยา
กระบี่ 11.00 นำเที่ยว อ่าวโล๊ะซามะ
  นำเที่ยว อ่าวปิเละ
กระบี่ 12.00 บริการอาหารกลางวัน
กระบี่ 14.30 เดินทางสู่ เกาะไม้ไผ่
กระบี่ 15.00 นำเที่ยว เกาะไม้ไผ่
กระบี่ 16.00 เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ของการเดินทาง

กระบี่ เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาการเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม

กระบี่ 08.00 บริการรถรับส่งจากที่พัก โปรดรอที่ล้อบบี้ของโรงแรม
(เวลารับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของที่พักของท่าน)
กระบี่ 09.00 ออกเดินทางสู่ เกาะห้อง
กระบี่ 09.30 นำท่านเที่ยว เกาะห้อง
กระบี่ 11.00 เดินทางสู่ เกาะพาราไดซ์ (ลาดิง)
  นำท่านชม เกาะพาราไดซ์ (ลาดิง
กระบี่ 13.00 เดินทางสู่ เกาะผักเบี้ย
กระบี่ 15.30 เดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ ของการเดินทาง

กระบี่ เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาการเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม

กระบี่ 08.00 บริการรถรับส่งจากที่พัก โปรดรอที่ล้อบบี้ของโรงแรม
(เวลารับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของที่พักของท่าน)
กระบี่ 09.00 ออกเดินทางสู่ อ่าวไร่เลย์
กระบี่ 09.30 นำเที่ยว หาดถ้ำพระนาง
กระบี่ 11.00 เดินทางสู่ เกาะไก่
  นำท่านชม ปรากฏการณ์ทะเลแหวก
กระบี่ 13.30 เดินทางสู่ เกาะปอดะ
กระบี่ 15.30 นำท่านส่งสนามบินกระบี่ / บขส เวลารับส่งขึ้นอยู่กับกำหนดการณ์ของท่าน 

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ทางทะเล อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และปัจจัยอื่นๆ ตามธรรมชาติซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวโดยยึดถือความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าส่วนรวมเป็นหลัก

ราคาแพ็คเกจทัวร์

ราคาแพ็คเกจทัวร์ แบบไม่รวมที่พัก

ผู้ใหญ่ เด็กอายุไม่เกิน 12 เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ จองทัวร์
4,350.- 2,600.- ไม่มีค่าบริการ

ราคาแพ็คเกจทัวร์ แบบรวมที่พัก

         
         

ราคาแพ็คเกจทัวร์รวม

  • บริการรถรับส่งสนามบิน
  • บริการนำเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
  • บริการนำเที่ยวเกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
  • บริการนำเที่ยวเกาะห้อง เกาะพาราไดซ์ เกาะผักเบี้ย
  • บริการนำเที่ยว ทะเลแหวก อ่าวไร่เลย์ เกาะปอดะ

 

 

 

 

 
แพ็คเกจทัวร์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.