dot dot
ขั้นตอนการจองทางโทรศัพท์ article

1. โทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า โทร.  0844460909
2. แจ้งรายการที่ต้องการจองกับเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่แจ้งรหัสการจอง
4. ชำระเงินตามรายการที่ท่านเลือก
5. แจ้งชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
6. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยันและเอกสารประกอบการท่องเที่ยว
7. ใช้เอกสารดังกล่าวเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ขั้นตอนการจองและแบบฟอร์ม

ขอใบเสนอราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว article
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านเพย์สบาย article
โปรโมชั่นและรายการพิเศษ article
จองทางหน้าเว็บไซต์ article
ขั้นตอนการจองทางโทรสารหรืออีเมล์ article

Copyright © 2010 All Rights Reserved.