dot dot
จองทางหน้าเว็บไซต์ article

1. คลิก "จองรายการนี้" จากหน้าโปรแกรมที่ท่านเลือก ระบบจะโอนท่านไปยังหน้ารับจอง
2. กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน และคลิก "ส่งข้อความ"
3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการจองผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก พร้อมแจ้งยอดที่ท่านต้องชำระ
4. ชำระเงินตามช่องทางที่ท่านสะดวก
5. แจ้งการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
6. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารประกอบการท่องเที่ยวให้แก่ท่าน
7. ใช้เอกสารดังกล่าวท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ
ขั้นตอนการจองและแบบฟอร์ม

ขอใบเสนอราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว article
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านเพย์สบาย article
โปรโมชั่นและรายการพิเศษ article
ขั้นตอนการจองทางโทรสารหรืออีเมล์ article
ขั้นตอนการจองทางโทรศัพท์ article

Copyright © 2010 All Rights Reserved.