dot dot
แพ็คเกจทัวร์ เบิกฟ้าอันดามัน (5วัน 4 คืน) article

 

รหัสสินค้า: 00168
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสารการบิน: ไม่มี
     
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ในโปรแกรม
วัดฉลอง เมืองเก่า หาดะตะ-กะรน แหลมพรหมเทพ
 
 รายละเอียดโปรแกรม
 วันแรก
XX: XX น. เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง (เวลารับขึ้นอยู่กับกำหนดถึงของท่าน)
นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ต ชมวัดพระผุด (พระทอง) ชมโรงงานผลิตไข่มุก ชมเมืองเก่าภูเก็ต
แวะนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชมและเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ต ชมแหลมพรหมเทพ (หาดกะตะ กะรน และ หาดป่าตอง)
16.00 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรม................................................. (กรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง)
ชมทัศนียภาพโดยรอบที่พัก  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรมที่พัก
   
 วันที่สอง
เกาะห้อง อ่าวพังงา อ่าวพังงา เขาตะปู
 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการออกจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานฯ ทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีชื่อเสียงอันดับโลกจากการถ่ายทำภาพยนตร์ “เจมส์ บอนด์ 007”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)บน ”เกาะปันหยี” หมู่บ้านกลางน้ำที่เป็นที่อาศัยของชาวพื้นเมือง
13.30 น. ชมทัศนียภาพรอบๆ อุทยานฯ แวะชมเกาะตะปู เขาพิงกัน และถ้ำลอด
พักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับภูเก็ต
16.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรม
17.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรม
 
 วันที่สาม
เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา อ่าวสามหาด เกาะพีพีดอน
 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. รถรอรับจากล๊อบบี้ โรงแรมที่พัก เพื่อไปยังท่าเทียบเรือ
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งสู่อุทยานฯ หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง มัคคุเทศก์และพนักงานคอยบริการเครื่องดื่ม และของว่างบนเรือ
10.15 น. เรือถึงอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
เล่นน้ำชมแหล่งปะการัง น้ำใสเห็นฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายใต้ท้องทะเล
  ออกเดินทางผ่านไปยังอ่าวโละซามะ และอ่าวปิเละ ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็น “สระว่ายน้ำกลางทะเล”จากทิวทัศน์สวยงาม ท่ามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน
แวะถ่ายภาพ และชมบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่น ชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ International Buffet ที่ภัตตาคารบนเกาะพีพี
14.00 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรมพีพี โฮเต็ล (หรือเทียบเท่า)
  ค้างคืนในโรงแรมที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันที่สี่
อ่าวต้นไทร หาดโล๊ะดาลัม เรือเฟอร์รี่ กิจกรรมอิสระ
 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย / เลือกซื้อของฝากหรือกิจกรรมบนเกาะพีพี
12.00 น. *เช็คเอาท์ จากโรงแรมที่พัก พร้อมนำกระเป๋าติดตัวไปด้วย
14.30 น. พบกันที่จุดตรวจตั๋วนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน 100 เมตรจากโรงแรม
15.00 น. ออกเดินทางโดยเรือโดยสารปรับอากาศ จากท่าเทียบเรือต้นไทร มุ่งหน้าสู่กระบี่
17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา ส่งท่านที่โรงแรม
เช็คอินที่โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง
  ชมทัศนียภาพรอบๆ / พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรม
   
 วันที่ห้า
เรือเร็ว ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะทับ-เกาะไก่
 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. รถรับจากโรงแรม ไปยังท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธาศัย
11.00 น. พักผ่อนที่เกาะปอดะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่อ่าวไร่เลย์
พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนขึ้นเรือกลับ
14.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ ส่งท่านที่โรงแรม เช็คเอาท์เตรียมตัวเดินทางกลับ
XX:XX น. รถรับที่โรงแรม แวะซื้อของฝากก่อนส่งที่สนามบินกระบี่โดยสวัสดิภาพ
  **ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป
***ต้องการเดินทางกลับจากภูเก็ตต้องจองรถเพิ่มในราคาเหมาคัน
 

อาหารที่รวมอยู่ในรายการทัวร์

วัน เช้า เที่ยง เย็น
 วันแรก - - -
 วันที่สอง มี มี -
 วันที่สาม มี มี -
 วันที่สี่ มี -  
 วันกลับ มี มี -
 

ราคาพิเศษ

ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ชาวต่างชาติ
01 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 6,950 บาท 2,500 บาท 7,950 บาท
01 พฤศจิกายน - 30 เมษายน 7,950 บาท 2,500 บาท 8,950 บาท
21 ธันวาคม - 20 มกราคม 9,450 บาท 2,500 บาท 10,450 บาท
*** ราคาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะ Peak Season
 

 ราคาดังกล่าวรวม

- รถรับส่งสนามบินภูเก็ต-โรงแรม
- โรงแรมระดับ 3-4 ดาวในจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 3 วัน 2 คืน) รวมอาหารเช้า
- โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต
- โปรแกรมท่องเที่ยวอุทยานฯ ทางทะเล “อ่าวพังงา”
- โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่
- ตั๋วเรือปรับอากาศเกาะพีพี - หาดอ่านาง
- รถรับส่งท่าเรือกระบี่ - โรงแรม
- โปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวก 4 เกาะ โดยเรือเร็ว
- รถรับจากโรงแรมในกระบี่-สนามบิน
- อาหารตามรายการข้างต้น
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 

โรงแรมในแพคเกจทัวร์นี้

รายละเอียด

 โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท & สปา
 
 หาดกะตะ-กะรน
 รวมอาหารเช้า
 (มีสระว่ายน้ำ)

เข้าพักในคืนแรกและคืนที่สอง
 โรงแรมพีพี โฮเต็ล
  
 อ่าวต้นไทร (เกาะพีพี)
 รวมอาหารเช้า
 (มีสระว่ายน้ำ)
เข้าพักในคืนที่สาม
โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท  โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
 
 
 หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง
 รวมอาหารเช้า
 (มีสระว่ายน้ำ)
เข้าพักในคืนที่สี่
     
 
 เพิ่มทัวร์ราคาพิเศษ
 เมื่อท่านสั่งซื้อโปรแกรมนี้ ท่านสามารถซื้อทัวร์เพิ่มในราคาสุดพิเศษดังนี้
รายการทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ชาวต่างชาติ ราคาต่อกลุ่ม
 ภูเก็ตแฟนตาซี+อาหารค่ำ+รถรับส่ง 1,450 บาท 1,400 บาท 1,880 บาท -
 เพิ่มอาหารมื้อละ  300 บาท 200 บาท 500 บาท 2,000 บาท
 ใช้รถนอกโปรแกรม เที่ยวละ - - - 500 บาท
 มัคคุเทศก์ส่วนตัว วันละ - - - 1,000 บาท
 
 
 คำแนะนำเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับเวลา
 เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม
 หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะ
 เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือ

 เนื่องจากในบางช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ สภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวน เราขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและอาการเมาเรือ

 

 เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
 เราไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 เกี่ยวกับอาหาร
 อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้
 
 รวมประมวลภาพรายการนี้
         
         
         
 ส่งภาพของคุณ |  อ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทัวร์นี้  รูปแบบสำหรับพิมพ์
 
 

 

จองทางโทรศัพท์ จองทางแฟกซ์ / อีเมล์ จองทางเว็บไซต์
ขั้นตอนและวิธีการ ขั้นตอนและวิธีการ ขั้นตอนและวิธีการ
เบอร์โทรจองทัวร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 

 
แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต

แพ็คเกจทัวร์ สวัสดี...ภูเก็ต (2 วัน 1 คืน) article
แพ็คเกจทัวร์ รีดิสคัฟเวอร์ ภูเก็ต (3 วัน 2 คืน) article
แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ตพาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ (3วัน 2 คืน) article

Copyright © 2010 All Rights Reserved.